Regresjon

Betyr tilbake i tid, det kan være i dette livet eks. barndommen, eller andre tidligere liv. I regresjon kan man finne problemer som ligger til grunn fra tidligere liv, som faktisk påvirker ditt liv dag.