Om Meg

Er sykepleier, har mange års erfaring i klientbehandling, både innen offentlig helsevesen,
og egen  privatpraksis, som jeg har drevet i mange år, både med hypnose og tankefeltterapi.

Utdannelse:
Høgskolen i Hedmark: Bachelor i sykepleie
Muis Oslo: Tankefeltterapi
Hypnoseakademiet: Hypnose
Anne Jirsch, England: Future Life Progression

Videreutdanning i:
Hypnose: Regresjon
Hypnose: Vektreduksjon
Hypnose: Røykeslutt
Future Life Progression 1. England
Advanced Future Life Progression. England

Utdannelsen i England er tatt hos Anne Jirsch, hennes bok om FLP heter: «The future is yours» på norsk heter den «Fremtiden er din», hun har også skrevet flere andre internasjonale bøker, og har klienter fra hele verden, alt i fra husmødre, næringslivstopper, Hollywood kjendiser og kongelige.

Medlem i:

ABH
American Board of Hypnotherapy

NFKH
Norsk forbund for klinisk hypnose