Hva er Hypnose

Hypnose er en normal tilstand der sinnet er avslappet. Du har sikkert erfart at du er ute å kjører, og plutselig ikke husker den siste vei strekningen, da du satt og tenkte på noe helt annet.

Vi har ett ubevist, og et bevist sinn. I hypnose prater jeg til ditt ubeviste sinn, der alle dine vaner/mønstre er lagret, og det er der man kan gjøre endringer i disse vanene/mønstrene som man ønsker å bli kvitt.

Under hypnose vil du oppleve behagelig avslappet velvære, og du er hele tiden bevisst, og kan når som helst åpne øynene og reise deg.

En hypnoterapeut kan ikke gjøre noe som helst mot din egen vilje.